วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine system)

              เป็นระบบที่สำคัญระบบหนึ่งของร่างกาย  ประกอบด้วยกลุ่มเซลล์ สร้างและหลั่งสารเคมีจำพวกฮอร์โมน (Hormones) แล้วส่งออกนอกตัวเซลล์โดยผ่านทางกระแสเลือด หรือน้ำเหลืองไปยังเป้าหมาย คือ อวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกาย ทำหน้าที่ควบคุมอวัยวะภายใน ร่างกายให้ทำงานประสานกัน โดยอาศัย ฮอร์โมน ซึ่งฮอร์โมนจะถูกขนส่งไปสู่ อวัยวะทั่วร่างกาย ต่อมไร้ท่อบางชนิดจะสร้างฮอร์โมนออกมาร่วมทำงานหรือถูกควบคุมการหลั่งโดยระบบประสาท เรียกว่า Neuroendocrine system เช่น ต่อมใต้สมอง (Pituitary gland) เป็นต้น 
ต่อมไร้ท่อแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่
1.ต่อมที่พบอยู่เดี่ยว
2.ต่อมที่กระจัดกระจายหรืออยู่เป็นกลุ่ม (พบอยู่รวมกับเซลล์ต่อมที่เป็นท่อ)

1 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณค่ะที่เอาสาระความรู้วิชาชีวะวิทยาเรื่องระบบต่อมใต้สมอง มาสรุปให้เข้าใจ ได้รู้เกี่ยวกับประโยชน์เเละหน้าที่ของระบบต่อมใต้สมอง สามารถนำไปอ่านสอบได้
    นางสาวธีรกานต์ สำรวย ม.4/6เลขที่10
    (ส่งครูจริยา จรรยาขาม โรงเรียนดัดดรุณี

    ตอบลบ